Klub NKP Podhale Nowy Targ ma nowe władze

Strona główna / AKTUALNOŚCI/ Klub NKP Podhale Nowy Targ ma nowe władze
2019-02-09

W trakcie piątkowego Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego wybrano nowe władze Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego Podhale. W skład siedmioosobowego zarządu weszli: Andrzej Podgórski, Michał Rubiś, Aleksander Bukański, Grzegorz Wrona, Piotr Steskal, Marian Hreśka oraz Przemysław Kępa. Zarząd na najbliższym posiedzeniu ma się ukonstytuować.

Fot. i tekst: Maciej Zubek

Udział w Zebraniu wzięło 46 delegatów. Przez ostatnie niemal 3 lata, klub nie miał prezesa. Po tym jak w październiku 2017 roku z funkcji tej zrezygnował Grzegorz Wrona, rolę pełniącego obowiązki sprawował Andrzej Podgórski.

W swoim sprawozdaniu z działalności zarządu za ostatnią kadencję, Podgórski wymienił szereg sukcesów jakie klub osiągnął w rozgrywkach seniorów i grupach młodzieżowych. Przedstawił pokrótce zarys funkcjonowania działającej przy klubie Akademii Piłkarskiej i jej plany. W tym też miejscu zwrócił uwagę na niedostateczne w jego opinii wsparcie ze strony władz miasta, podkreślając że dotacja miejska na przestrzeni ostatnich lat nie wzrasta mimo rozwoju klubu i tym samym rosnących potrzeb, niezbędnych do dalszego sprawnego funkcjonowania.

 

Mimo ujemnego bilansu zysków i strat za ostatnie 4 lata, uwag do spraw finansowych klubu nie miała też Komisja Rewizyjna i na jej wniosek ustępujące władze dostały absolutorium. W trakcie zebrania wręczono pamiątkowe statuetki sponsorom, partnerom i firmom współpracującym. Ponadto obecny na Zebraniu prezes PPPN Jan Kowalczyk wręczył Złotą Odznakę PPPN Wiesławowi Wojasowi, srebrną Andrzejowi Podgórskiemu, a brązową otrzymali: Tomasz Gorczyk, Michał Rubiś i Jan Buczek.

Piotr Mruk, Paweł Luberda i Sławomir Strycharz to nowa Komisja Rewizyjna.

W trakcie zebrania dokonano też zmian w statucie klubu, co ja podkreślają władze jest konieczne do dalszego jego rozwoju. M.in do 5 lat wydłużona została kadencja zarządu, która do tej pory wynosiła 4 lata. Klub od teraz będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą niezbędną do tego by pozyskać nowe źródła finansowania. 

 

KLUBY PARTNERSKIE

SPONSOR GENERALNY

UBIERA NAS

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY