SMS: Wyniki testów - PIERWSZY TERMIN! WAŻNE!

Strona główna / AKTUALNOŚCI/ SMS: Wyniki testów - PIERWSZY TERMIN! WAŻNE!
2019-05-16

Wszyscy uczniowie, zawodnicy którzy zdawali egzamin praktyczny W PIERWSZYM TERMINIE REKRUTACJI - wynik egzaminu sprawnościowego do NLO  Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ  zdali egzamin praktyczny!
 
By zawodnik - uczeń został przyjęty do NLO Mistrzostwa Sportowego musi uzupełnić dokumenty zgodnie z regulaminem rekrutacji pkt . 7: Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum Sportowego.
 
O przyjęciu będzie decydować suma punktów zgodnie z informacja pkt. 2,3,4 na: http://nkp.podhale.pl/aktualnosci/akademia-pilkarska-szkola-mistrzostwa-sportowego-nabor 
 
Ze względu na RODO wyniki będą podawane indywidualnie dla każdego z rodziców po informacji na pocztę Akademii: app@nkp.podhale.pl

KLUBY PARTNERSKIE

SPONSOR GENERALNY

UBIERA NAS

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY