OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM

Strona główna / AKTUALNOŚCI/ OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
2019-01-08

Nowy Targ, dnia 04.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM STOWARZYSZENIA
NOWOTARSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO „PODHALE” NOWY TARG

Zarząd NKP zgodnie z par 20 ust. 4 i 5 uprzejmie zaprasza Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborczego Członków NKP Podhale Nowy Targ, które odbędzie się w dniu 08.02.2019 r. /piątek/ o godz. 17.00 w pierwszym terminie i o godz. 17.30 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, powitanie zebranych.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad.

 4. Uchwalenie Regulaminu Obrad.

 5. Wyboru Komisji uchwał i wniosków.

 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – 3 osoby.

 7. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Klubu za lata 2014-2018.

 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 9. Wystąpienie gości zapisanych do głosu wg listy.

Przerwa 10 min w obradach

 1. Pytania do sprawozdań, dyskusja.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 3. Wybór Członków Zarządu Klubu na lata 2019-2022.

 4. Wybór Komisji Rewizyjnej klubu.

 5. Odczytanie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej.

 6. Wolne wnioski, uchwały

- dokonanie zmian w statucie NKP Podhale.

- upoważnienie Członków Zarządu do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 1. Przyjęcie uchwał wolnych wniosków.

 2. Zakończenie i zamknięcie Obrad.

Otrzymują:

 1. Strona www.nkp.podhale.pl

 2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Klubu, ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ

 3. a/a

KLUBY PARTNERSKIE

SPONSOR GENERALNY

UBIERA NAS

SPONSORZY

PATRONAT MEDIALNY