Całość dochodu jaki uzyskano dzisiaj ze sprzedaży biletów, przekazano na rzecz pogorzelców w Nowej Białej.