HomeKontakt

NOWOTARSKI KLUB PIŁKARSKI „PODHALE”

ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ

Sekretariat – kontakt:
510 922 015

Godziny otwarcia biura: poniedziałek –  piątek | 8:00-14:00

Adres:

Składki członkowskie – płatne do 15-tego dnia każdego miesiąca

Konto Akademii NKP PODHALE: 08 1240 1574 1111 0010 8450 3487
w tytule przelewu: imię, nazwisko, rok urodzenia, kategoria wiekowa

Ogólny nr rachunku bankowego Klubu: Pekao S.A. 75 1240 1574 1111 0010 2829 2527
dane odbiorcy: Nowotarski Klub Piłkarski Podhale, ul. Kolejowa 161, 34-400 Nowy Targ

CZESNE

Szanowni Państwo ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania Szkoły tj wynajmu sal lekcyjnych, wzrost płacy minimalnej od lipca 3600 pln brutto natomiast od stycznia 2024 – 4242 pl brutto, paliwa, wyżywienie na co miało wpływ bardzo wysoka inflacja w Polsce oraz regulacje Rządowe koszty funkcjonowania Szkoły od stycznia 2023 wzrosły o blisko 40% /podwyżki media, obiady, opłaty za sędziów, za obiekty, nauczyciele, trenerzy, transport, ubezpieczenie, obsługa medyczna, fizjoterapia/. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu budżetu wpływów i wydatków Dyrekcja Szkoły wraz z organem prowadzącym Szkoły podjęła uchwałę o podniesieniu opłatę czesnego

ROK 2023 CZESNE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2023 WYNOSI 550 zł.
ROK 2024 CZESNE OD STYCZNIA DO CZERWCA WYNOSI 650 zł.

 

płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca na konto SMS Podhale:

 

 Nr  konta:  36  1240  1574  1111  0010  9299  4945 (obowiązuje od 01.01.2022)
Dane odbiorcy:  Nowotarski Klub Piłkarski Podhale,  ul. Kolejowa 161,  34-400 Nowy Targ,  Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Podhale” Nowy Targ
 
Szczegółowe informację w siedzibie Klubu
e-mail: kontakt@nkp.podhale.pl tel.: 18 266 52 30, 510 922 015
godziny otwarcia biura: poniedziałek – piątek 8:00-14:00

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AKADEMIA

Szanowni Państwo, Ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania Klubu tj. wynajmu, wzrost płacy minimalnej od lipca 3600 pln brutto natomiast od stycznia 2024 – 4242 pl brutto, paliwa, wyżywienie na co miało wpływ bardzo wysoka inflacja w Polsce oraz regulacje Rządowe koszty funkcjonowania Klubu od stycznia 2023 wzrosły o blisko 40% /podwyżki media, opłaty za sędziów, za obiekty, trenerzy, transport, ubezpieczenie, obsługa medyczna, fizjoterapia, sprzęt sportowy, wzrost składki ZUS, brak zwolnienia i korzystania z ulgi PIT-4 przez Kluby sportowe/. W związku z powyższym, po przeanalizowaniu budżetu wpływów i wydatków Zarząd Klubu podjął uchwałę o podniesieniu opłaty składki od września do czerwca 2024r. Wpływ na podwyższenie składki ma w znacznym stopniu niska i nie zmieniająca się od kilku lat kwota dotacji z Miasta Nowy Targ na sport dzieci i młodzieży oraz dotacja z PZPN, gdzie wymagania wobec Klubów uczestniczących w programie Certyfikacji są coraz wyższe, generujące dodatkowe koszty m.in wzrost wynagrodzeń Trenerów a kwoty są niezmienne a nawet są mniejsze.

ROK 2023 SKŁADKA OD WRZEŚNIA do GRUDNIA 2023 WYNOSI 190 zł.
ROK 2024 SKŁADKA OD STYCZNIA DO CZERWCA WYNOSI 210 zł.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ

Sekretariat – kontakt:
Dyrekcja:
Dyrektor Akademii Podhala: Tomasz Ligudziński,
Adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

im. Żołnierzy Armii Krajowej
Plac Evry 3, 34-400 Nowy Targ

Sekretariat – kontakt:
Adres:

O Klubie

Nowotarski Klub Piłkarski PODHALE powstał we wrześniu 2009 roku z połączenia sekcji piłki nożnej KS Szarotka Nowy Targ i drugoligowego klubu piłki halowej KS Krokus-Podhale Nowy Targ. Pierwszym prezesem został Krzysztof Antos, a obecnie funkcję tę sprawuje Michał Rubiś.

 

 

 

 

Aktualności

Media Społecznościowe

    nkppodhalenowytarg

   nkppodhale

   nkppodhaletv

Kontakt

Nowotarski Klub Piłkarski „Podhale”

ul. Kolejowa 161
34-400 Nowy Targ

KRS: 0000792349
NIP: 7352796929
REGON: 121029702

e-mail: kontakt@nkp.podhale.pl
tel.: 18 266 52 30, 510 922 015

e-mail: media@nkp.podhale.pl
tel.: 607 600 291

godziny otwarcia biura:

poniedziałek – piątek   8:00-14:00

kierownik pierwszej drużyny:
Natalia Bosak

© Copyright NKP Podhale